Tööga seotud haiguste tuvastamise metoodikad: kontrolli- ja hoiatusmeetodite ülevaade
22/08/2017 Liik: Aruanded 165 leheküljed

Tööga seotud haiguste tuvastamise metoodikad: kontrolli- ja hoiatusmeetodite ülevaade

Keywords:Alert and sentinel systems, Kampaania 2018-2019, Kutsehaigused

Hoiatus- ja kontrollsüsteemid võimaldavad tööga seotud haiguste varajast tuvastamist ja pakuvad kasulikke täiendusi kutsehaiguste ametlikule statistikale ning aitavad luua tõenduspõhiseid ennetussüsteeme. Paraku on selliseid süsteeme loodud üsna vähe.

Käesolevas aruandes vaadatakse läbi olemasolevad hoiatus- ja kontrollsüsteemid, samuti muud seiresüsteemid, mis sobivad ka tööga seotud haiguste tekke avastamiseks.

Läbivaatamise käigus tehakse kindlaks puudused, nagu näiteks töökoha kokkupuute hindamisandmete kogumata jätmine, teatud töötajarühmade ja haiguste, nagu vaimse tervise ebapiisav käsitlemine ja nõrk seos töökohal toimuva ennetusega. Selles esitatakse ka heade tavade näiteid ning rõhutatakse rahvusvahelise koostöö ja andmete levitamise tähtsust hoiatus- ja kontrollimeetodite rakendamisest maksimaalse kasu saamisel.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal