Suutlikkust tõstvate ainete töökohal kasutamise haldamine tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast
07/06/2018 Liik: Aruteludokumendid 14 leheküljed

Suutlikkust tõstvate ainete töökohal kasutamise haldamine tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast

Keywords:Õnnetuste ärahoidmine, Tekkivad riskid, Stress ja psühhosotsiaalsed riskid

Artiklis on ülevaade tööohutuse ja töötervishoiu hetkeolukorrast seoses suutlikkust tõstvate ainete kasutamisega töökohal.

Kirjutises püütakse mõista laiemat konteksti, miks töötajad neid ained kasutavad, näiteks uurides sotsiaal- ja majandustingimusi, milles nende ainete võtmine on tõenäoline, ning jälgides, kuidas seda kajastatakse meedias.

Järelduste eesmärk on toetada arutelu ning rõhutada teema tähtsust juhtivtöötajatele ja poliitikutele.

Download in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Muud väljaanded sellel teemal