Tööohutuse ja -tervishoiu juhtimine Euroopa töökohtadel – uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) tulemused
15/02/2018 Liik: Aruanded 68 leheküljed

Tööohutuse ja -tervishoiu juhtimine Euroopa töökohtadel – uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) tulemused

Keywords:ESENER, Researchers

Aruandes kirjeldatakse, kuidas juhtkonna pühendumus ja töötajate esindatus töötervishoiu ja tööohutuse juhtimises saavad märkimisväärselt suurendada ettevõtte hea tava rakendamise tõenäosust.

Samuti rõhutatakse vajadust aidata mikro- ja väikese suurusega ettevõtetel suurendada töötervishoidu ja tööohutust kooskõlas ELi tööohutuse ja töötervishoiu strateegilise raamistikuga 2014–2020 ning Euroopa sotsiaalõiguste sambaga.

Arendamist vajava valdkonnana tuvastati ka organisatsioonide suundumus keskenduda rohkem tööohutuse ja töötervishoiu traditsioonilistele ohutusaspektidele kui tervise- ja psühhosotsiaalsetele riskidele, seda eriti mikro- ja väikese suurusega ettevõtetes ja teatud sektorites.

Laadi alla in:EN

Muud väljaanded sellel teemal