Workplace exposure to nanoparticles
03/06/2009 Liik: Kirjandusülevaated 91 leheküljed

Workplace exposure to nanoparticles

Keywords:Õnnetuste ärahoidmine, Põllumajandus, Ehitussektor, Ohtlikud ained, Tekkivad riskid, Tervishoid, Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine hariduses, Nanomaterjalid, Statistika, Naised ning tööohutus ja töötervishoid

Nanomaterials possess various new properties and their industrial use creates new opportunities, but they also present new risks and uncertainties. Growing production and use of nanomaterials result in an increasing number of workers and consumers exposed to nanomaterials. This leads to a greater need for information on possible health and environmental effects of nanomaterials.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal