Teabeleht: haavatavad töötajad ja ohtlikud ained
18/10/2019 Liik: Teabelehed 4 leheküljed

Teabeleht: haavatavad töötajad ja ohtlikud ained

Keywords:Kampaania 2018-2019, Ohtlikud ained, Naised ning tööohutus ja töötervishoid

Teabeleht pakub praktilisi juhiseid õiguslike kohustuste ja hea tava kohta seoses haavatavate töötajatega, kes võivad töökohas kokku puutuda ohtlike ainetega. On oluline, et riskihindamine ja ennetusmeetmed võtavad arvesse erivajadustega töötajate või eririskiga töötajate rühmi.

Teabeleht esitab tööandjate õiguslike kohustuste kokkuvõtte ja vaatleb erirühmi, nimelt uusi või noortöötajaid, rändajaid või ajutisi töötajaid, haigusseisundiga töötajaid, rasedaid või imetavaid töötajaid ja naistöötajaid. Mida saavad tööandjad teha, et tagada nende töötajarühmade kaitstus ohtlike ainetega kokkupuute kahjuliku mõju eest?

Laadi alla in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Muud väljaanded sellel teemal