Välisskelettide kasutamise mõju tööohutusele ja töötervishoiule
27/08/2019 Liik: Aruteludokumendid 10 leheküljed

Välisskelettide kasutamise mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:ICT/digitalisation, Tekkivad riskid, Luu- ja lihaskonna vaevused

See aruteludokument uurib välisskelettide võimalikku rolli tuleviku töökeskkonnas ning nende võimalikku mõju töötajate ohutusele ja tervisele. Dokumendis uuritakse, kuidas saavad välisskeletid ennetada luu-lihaskonna vaevuste teket, ja käsitletakse nende eri valdkondades kasutamise võimalikke riske.

Dokument tunnistab määramatust seoses pikaajalise tervisemõjuga ja ühtlustatud sertifitseerimiskorra loomise raskusi ning juhib tähelepanu põhjalikumate uuringute vajadusele. Arutatakse ka seda, kuidas tuleviku töökohtade kujundamisel pigem arvestada ennetushierarhiat kui tugineda sellele, et välisskeletid loovad ergonoomilise töökeskkonna.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HU | NL | PT

Muud väljaanded sellel teemal