Fumigeeritud konteinerite käitlemine sadamates – terviseriskid ja ennetusmeetmed
21/11/2018 Liik: Aruteludokumendid 10 leheküljed

Fumigeeritud konteinerite käitlemine sadamates – terviseriskid ja ennetusmeetmed

Keywords:Riskihindamine, Kutsehaigused, Ohtlikud ained

Aruandes antakse ülevaade võimalikest ohutus- ja terviseriskidest, mis tulenevad pestitsiididega fumigeeritud konteinerite käitlemisest sadamates.

Autorid tutvustavad rahvusvahelist õigust ja kirjandust (teadusväljaandeid, juhendeid ja artikleid), loetlevad tööohutus- ja töötervishoiuriske ning kirjeldavad ennetusmeetmete ja -strateegiate praktilisi näiteid. Nad järeldavad, et teadmistes ja ennetusmeetmetes on suuri lünki. Probleemi alahinnatakse ka seetõttu, et tervisekahjustustest ei teatata piisavalt ja fumigeeritud konteinerid on harva vastavalt märgistatud.

Autorid soovitavad prioriseerida kontrollimeetmeid, nagu näiteks konteinerite riskihindamine enne avamist, sadamasse saabuvate konteinerite korrapärane kontroll ja konteinerite märgistust käsitlevate õigusaktide jõustamise meetmed.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Muud väljaanded sellel teemal