Keskkonnahoidlikud töökohad – uued riskid? Uued ja tekkivad tööohutuse ja töötervishoiu riskid elektrisektoris
16/07/2014 Liik: Aruanded 36 leheküljed

Keskkonnahoidlikud töökohad – uued riskid? Uued ja tekkivad tööohutuse ja töötervishoiu riskid elektrisektoris

Keywords:Tekkivad riskid, rohelised töökohad

Käesolevas aruandes kirjeldatakse 20. märtsil 2014 Bilbaos toimunud Euroopa elektrisektori sotsiaaldialoogi komitee seminari EU-OSHA eelhinnangu kohta. Seminari eesmärgid olid järgmised: 1. tekitada Euroopa elektrisektori sotsiaaldialoogi komitee liikmete seas arutelu seoses uute ja tekkivate riskidega elektrisektoris, tuginedes EU-OSHA eelhinnangule; 2. suurendada nende huvi valdkonna seisukohast asjakohase projekti järelduste vastu; 3. tutvustada stsenaariumide kasutamist uute ja tekkivate riskide hindamisel ja nende käsitlemiseks vajalike poliitikavalikute uurimisel.

Download in:EN | SK

Muud väljaanded sellel teemal