Neljas tööstusrevolutsioon ja sotsiaalne innovatsioon töökohal
27/08/2019 Liik: Aruteludokumendid 9 leheküljed

Neljas tööstusrevolutsioon ja sotsiaalne innovatsioon töökohal

Keywords:ICT/digitalisation, Tekkivad riskid, Ettevõtete sotsiaalne vastutus

Töö tulevikust rääkides mõtleme peamiselt tehnika arengule. Selle aruteludokumendi keskmes on digitaliseerumisega kaasnevad sotsiaalsed uuendused ja nende mõju tuleviku ametikohtadele, tuleviku töötajaile ja tuleviku töökohtadele, samuti probleemid, mida need uuendused tekitavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ja juhtimisele.

Dokument kirjeldab uuenduslikke uusi ühiskonna- ja ärimudeleid, milles üha enam tööd tehakse veebis ja väljaspool kontorit ning töötajad on sageli füüsilisest isikust ettevõtjad. Aruteluteemad on isikute säilenõtkus ja kohanduvus, tekkivad uued töötajate liigid ning uute ja eakate töötajate eriprobleemid, samuti vajadus, et tööohutuse ja töötervishoiu organisatsioonid keskenduksid individuaalsemalt töötajate toetamisele.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | MT

Muud väljaanded sellel teemal