Factsheet 84 - Eksperthinnang tööohutuse ja töötervishoiuga seotud tekkivate keemiliste riskide kohta
27/09/2009 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Factsheet 84 - Eksperthinnang tööohutuse ja töötervishoiuga seotud tekkivate keemiliste riskide kohta

Keywords:Ohtlikud ained, Emerging risks

Igal aastal sureb Euroopa Liidu 27 liikmesriigis hinnanguliselt 167 000 inimest tööga seotud põhjustel. Kutsehaigused põhjustavad neist ligikaudu 159 000, sellest omakorda 74 000 võib olla põhjustatud kokkupuutest ohtlike ainetega töökohal. Ühenduse strateegias aastateks 2002–2006 kutsuti agentuuri üles looma riskiseirekeskust, et ette aimata uusi ja tekkivaid riske. Seda arvesse võttes koostati eksperthinnang kolme järjestikuse küsimustikupõhise uurimuse alusel, mille läbiviimiseks kasutati Delphi meetodit. Uuringus osales 49 eksperti 21 Euroopa riigist.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal