Factsheets 64 - Noorte töötajate kaitse töökohal
15/05/2007 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Factsheets 64 - Noorte töötajate kaitse töökohal

Keywords:Tööohutus ja töötervishoid ning noored

Noored on töökohal eriti ohustatud, sest nende kogemus, väljaõpe ja teadlikkus võib olla vähene. Neile on vaja nii head nõu, küllaldast teavet ja juhendamist kui ka sobivaid ja (tervisele) ohutuid töökohti. Alaealistele (noorematele kui 18 aastat), kaasa arvatud kutsekoolide õpilaste, tööpraktikal viibivate õpilaste ja kooli või ülikooli ajal juhutöid tegevate töötajate suhtes kehtivad üksikasjalikud eeskirjad, mis piiravad tööaega ja kokkupuudet ohtudega. See teabeleht esitab kokkuvõtte üldistest ning konkreetselt noorte töötervise ja tööohutuse tagamiseks ette nähtud nõuetest. Tööandjatele, juhendajatele, noortele ja nende vanematele on suunatud muud teabelehed.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal