Factsheet 91 - Tööohutuse ja töötervishoiu ülikooliharidusse süvalaiendamisega seotud probleemid ja võimalused
04/02/2010 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Factsheet 91 - Tööohutuse ja töötervishoiu ülikooliharidusse süvalaiendamisega seotud probleemid ja võimalused

Keywords:Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine hariduses, Tööohutus ja töötervishoid ning noored

Tulevased insenerid, arhitektid, tervishoiutöötajad, ärispetsialistid ja juhid peavad oma tööelus arvestama tööohutuse ja töötervishoiuga. Aruandest ja selles esitatud näidisjuhtumitest ilmneb, et tööohutuse ja töötervishoiu lõimimine ülikooliharidusse on keerulisem kui teiste haridustasemete puhul. Näidete varal võib siiski öelda, et astutakse samme tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamiseks ülikooliharidusse eri õppeainetes ja viisil.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal