Teabeleht nr 89 "Ohutud hooldus- ja remonditööd – kaitstud tööandjad. Töötajaid kaitstes säästate raha"
01/02/2010 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Teabeleht nr 89 "Ohutud hooldus- ja remonditööd – kaitstud tööandjad. Töötajaid kaitstes säästate raha"

Keywords:Õnnetuste ärahoidmine, Puhastus töötajate, Ehitussektor, Ohtlikud ained, HORECA, Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine hariduses, Hooldus, Luu- ja lihaskonna vaevused

Hooldus- ja remonditöid tehakse kõikides töökohtades ja tööstussektorites. Mitmesuguseid hooldus- ja remonditöödega seotud ohte ja riske arvestades võib olla vaja kirjeldada neid ettevõtte üldises juhtimissüsteemis. Põhiküsimused on piisava aja ja vahendite eraldamine, hooldus- ja remonditöötajate koolituse ja pädevuse tagamine, ohutu töökorra kehtestamine riskihindamise tulemuste alusel ning tõhus teabevahetus ühelt poolt tootmispersonali ja teiselt poolt hooldus- ja remonditöötajate vahel.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Muud väljaanded sellel teemal