Factsehhet 83 - Noorte töötajatega seotud riskide ennetamise hea tava – aruande kokkuvõte
23/09/2009 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Factsehhet 83 - Noorte töötajatega seotud riskide ennetamise hea tava – aruande kokkuvõte

Keywords:Tööohutus ja töötervishoid ning noored, Riskihindamine

Noored on tööl teistest rohkem ohustatud mitmel põhjusel. Nad on kogenematud ja ebaküpsed, ei teadvusta riske, neil on vähem oskusi ja puudub väljaõpe; nad ei pruugi teada oma õigusi ega tööandja kohustusi seoses tööohutuse ja töötervishoiuga ning nad võivad karta probleemidest rääkida, soovides uuele tööandjale meele järele olla. Seetõttu tuleb neile määrata tööülesandeid, mis on ohutud ja sobivad ning vastavad nende oskustele, vaimsetele ja füüsilistele võimetele, samuti tagada piisav väljaõpe ja juhendamine.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal