Factsheet 82 - Tööohutus ja töötervishoid koolide õppekavas – liikmesriikide tegevus Aruande kokkuvõte
22/09/2009 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Factsheet 82 - Tööohutus ja töötervishoid koolide õppekavas – liikmesriikide tegevus Aruande kokkuvõte

Keywords:Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine hariduses, Tööohutus ja töötervishoid ning noored

Selleks et toetada tööohutuse ja töötervishoiu alast haridust koolides ning ülikoolides, tuleb see vormistada õppekava nõudena. Aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas liikmesriigid on riiklikesse õppekavadesse lõiminud tööohutust ja töötervishoidu ning riske puudutava õppe.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal