Kommenteeritud kokkuvõte - Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: töökoha perspektiiv
19/06/2018 Liik: Aruanded 13 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte - Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: töökoha perspektiiv

Keywords:Microenterprises

Käesolev aruanne esitab 162 mikro- ja väikeettevõtte tööohutuse ja töötervishoiuga seotud arusaamu ja kogemusi käsitlenud uuringu järeldused. Need mikro- ja väikeettevõtted valiti üheksa ELi liikmesriigi erinevatest majandussektoritest. Igas juhtumiuuringus külastati osalevat ettevõtet kohapeal, intervjueeriti omanikku-juhatajat ja töölist ning vaadeldi ettevõttes toimuvat.

Mikro- ja väikeettevõtetes uuriti valdavalt ettevõtete äri- ja tööohutus- ja töötervishoiutavadega seotud hoiakuid mõjutavaid välistegureid, sh riiklikku regulatiivset ja sotsiaalmajanduslikku tausta. Aruandes käsitletakse nende hoiakute ja taustade mõju.

Download in:DE | EL | EN | ET | FR | HR | IS | LT | NL | RO | SK

Muud väljaanded sellel teemal