Kommenteeritud kokkuvõte - Poliitikast praktikani: tööohutust ja töötervishoidu toetav poliitika, strateegiad, programmid ja meetmed mikro- ja väikeettevõtetes
20/12/2017 Liik: Aruanded 7 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte - Poliitikast praktikani: tööohutust ja töötervishoidu toetav poliitika, strateegiad, programmid ja meetmed mikro- ja väikeettevõtetes

Keywords:Microenterprises

Käesolevas aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas toetada tööohutust ja töötervishoidu ELi mikro- ja väikeettevõtetes.

Mikro- ja väikeettevõtjatel on raskusi eriti riskide tuvastamisel ja ohjamisel ning heade tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate rakendamisel. Aruandes esitatud head näited 12 ELi liikmesriigist näitavad, kuidas erinevad vahendajad, asutused ning tööohutuse ja töötervishoiu institutsioonid saavad tõsta mikro- ja väikeettevõtjate teadlikkust ning neid toetada.

Töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks kõige väiksemates ettevõtetes ei ole ühesugust lahendust: tõenäoliselt on kõige tõhusam ja tulemuslikum iga ettevõtte erivajadustest lähtuvalt kohandatud vahendite ja algatuste kombineerimine.

Mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks tuleb enamikes sektorites teha palju rohkem. Aruandes esitatud näidete põhjal antakse soovitusi tulevase poliitika kujundamiseks.

Download in:DE | EL | EN | FR | HR | LT | NL | NO | PT | RO | SK | SV

Muud väljaanded sellel teemal