Kommenteeritud kokkuvõte - Psühhosotsiaalsete riskide juhtimine Euroopa töökohtades – uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) tulemused
22/06/2018 Liik: Aruanded 9 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte - Psühhosotsiaalsete riskide juhtimine Euroopa töökohtades – uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) tulemused

Keywords:ESENER

Aruanne uurib töökoha psühhosotsiaalsete riskide juhtimise takistusi ja tegureid ning kuidas seda mõjutab erinev riigi- ja organisatsioonitaust. Töötajad puutuvad psühhosotsiaalsete riskidega kokku üha rohkem. Riskide tase ja juhtimise tõhusus on eri sektorites ja riikides siiski erinev.

ESENER-2 andmete kvantitatiivse analüüsi tulemuste ja muude riigiomaste andmete põhjal tõendab aruanne, et riigi kontekst – kultuur, majandus ning sotsiaalpartnerite juhitavad tööohutuse ja töötervishoiu algatused – mõjutavad töökoha psühhosotsiaalse riski juhtimise taset. Aruandest selgub ka, et tõenäoliselt on psühhosotsiaalsete riskide juhtimise kõige tõhusamad organisatsioonilised tegurid juhtkonna pühendumus ja töötajate kaasamine, olenemata riigi kontekstist. Käsitletakse ka nende tähelepanekute praktilist mõju.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Muud väljaanded sellel teemal