foresight cover

Kommenteeritud kokkuvõte – tuleviku-uuring: ringmajandus ja selle mõju tööohutusele ja töötervishoiule

Keywords:

1. etapp Makrostsenaariumid

Üleminek ringmajandusele on otsustava tähtsusega ELi eesmärgi jaoks saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus, tagades samas kestliku majanduskasvu ja luues kvaliteetseid töökohti.

EU-OSHA tuleviku-projektis käsitletakse ringmajanduse 2040. aastaks rakendamise mõju eri sektoritele ja selle tagajärgi tööohutusele ja töötervishoiule.

Aruanne – projekti 1. etapp – kasutab lähtepunktina nelja tulevikustsenaariumi, analüüsides potentsiaalseid riske ja võimalusi. Erifookuses on digiülemineku kui ringmajandusele ülemineku põhiteguri mõju ja jäätmesektori mõju, millel on väga oluline roll mis tahes tulevases ringmajanduses.

Neid stsenaariume arendatakse projekti 2. etapis, mis keskendub stsenaariumide levitamisele ja kohandamisele sidusrühmadega peetava dialoogi ja seminaride kaudu.

Laadi alla in: de | en | fr | pt |