Kommenteeritud kokkuvõte „Töökoha heade tavade ja ettevõtete toetusvajaduste analüüsiaruanne“
11/07/2016 Liik: Aruanded 8 leheküljed

Kommenteeritud kokkuvõte „Töökoha heade tavade ja ettevõtete toetusvajaduste analüüsiaruanne“

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017, Hea tööohutus ja töötervishoid on hea äritegevusele

Väljaandes tutvustatakse kokkuvõtlikult aruannet töötavadest, mida rakendatakse 36 eri suurusega ja erinevatesse sektoritesse kuuluvas ettevõttes vananeva tööjõu probleemidega tegelemiseks. Selles vaadeldakse, kuidas tagada eakate töötajate pikemaajalisem töövõime ning parandada kõikide töötajate tervist ja heaolu sõltumata east. Arutatakse poliitika ja tavade ajendeid ja tõukejõude, samuti rakendamise edutegureid ja seonduvaid probleeme. Lisaks rõhutatakse juhtumiuuringutes asjaolu, et väike- ja mikroettevõtjad seisavad kõnealuste tavade rakendamisel silmitsi eriliste raskustega. Aruandes kaalutakse võimalusi, kuidas ettevõtteid toetada ja antakse soovitusi edasiseks tegevuseks.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal