Tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulude hindamine: Euroopa andmeallikate analüüs
13/03/2017 Liik: Aruanded 77 leheküljed

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulude hindamine: Euroopa andmeallikate analüüs

Keywords:Hea tööohutus ja töötervishoid on hea äritegevusele

Selles väljaandes on kokkuvõte riiklike ja rahvusvaheliste andmeallikate uuringu tulemustest, mis käsitleb tööõnnetuste, kutsehaiguste ja tööga seotud surmajuhtumite kulusid.

Eesmärk oli hinnata eri allikate kvaliteeti ja võrreldavust esimese etapina tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulude hindamiseks Euroopas.

Uuringus leiti, et nende kulude täpseks hindamiseks on andmed ebapiisavad; siiski soovitati kasutada puuduvate andmete asemel hinnanguid.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SL

Muud väljaanded sellel teemal