ESENER 2019 poliitikaülevaade
07/05/2020 Liik: Aruanded 64 leheküljed

ESENER 2019 poliitikaülevaade

Keywords:ESENER, Microenterprises, Policy Makers

Väljaandes esitatakse kokkuvõte 2019. aasta ESENER-uuringu põhitulemustest, tuues välja kõige probleemsemad riskitegurid töökohtadel, töötajate osalustaseme nende probleemide lahendamise meetmetes ning põhjused, miks töökohal tööohutust ja tervishoidu juhitakse või mitte. Seekord võimaldavad tulemused võrrelda, kuidas on olukord muutunud pärast eelmist, 2014. aasta uuringut, ja sisaldavad jaotist digiteerimise kui uudse probleemi kohta.

Uuringu tulemused pakuvad eriti huvi poliitikakujundajatele ja tööandjatele, aidates neil mõista töökohtade vajadusi, et kaitsta paremini töötajaid ja kindlustada nende heaolu.

Laadi alla in:EN

Muud väljaanded sellel teemal