Digitaliseerimine ning tööohutus ja töötervishoid – EU-OSHA uurimisprogramm
16/12/2019 Liik: Reklaammaterjalid 13 leheküljed

Digitaliseerimine ning tööohutus ja töötervishoid – EU-OSHA uurimisprogramm

Keywords:Digitalisation, ICT/digitalisation, Emerging risks

Käesolevas brošüüris on võetud kokku EU-OSHA töö digitaliseerimise ning tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas – tutvustakse muuhulgas tuleviku-uuringut, üksikasjalikku tööohutuse ja töötervishoiu ülevaadet ning tervislike töökohtade kampaaniat. Trükises uuritakse digitaliseerimises sisalduvat potentsiaali ja seda, kuidas see mõjutab tööelu ning töötajate ohutust ja tervist. Samuti käsitletakse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ning seda, kuidas neid lahendada, et maksimeerida digitehnoloogia võimalusi, sealhulgas töötingimuste parandamiseks.

Digitaliseerimine muudab kiiresti töömaailma. EU-OSHA uurimisprogrammi eesmärk on anda poliitikakujundajatele, teadlastele ja tööandjatele usaldusväärset teavet tööohutuse ja töötervishoiu võimalike mõjutajate kohta, et nad saaksid võtta õigeaegseid ja tõhusaid meetmeid töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal