Platform_Economy_policy_brief.pdf

Digiplatvormitöö ning tööohutus ja töötervishoid: poliitikaülevaade

Üha rohkem töötajaid töötab digiplatvormide kaudu. Ülevaates iseloomustatakse ja kirjeldatakse digiplatvormitööd ja -töötajaid ning vaadeldakse seonduvaid tööohutuse ja töötervishoiu riske, mis tulenevad näiteks digijälgimisest, tootlikkussurvest ja tööalasest ebakindlusest.

Aruandes rõhutatakse, et enamiku platvormitöötajate füüsilisest isikust ettevõtja staatus tähendab seda, et nad ei ole sageli kaitstud ELi ega liikmesriigi tööohutus- ja töötervishoiualaste õigusaktidega, mis mõjutab tööohutuse ja töötervishoiu riskide ennetamist ja ohjamist. Arutatakse ka uute algatuste ja õigusaktid üle, mille eesmärk on parandada platvormitöötajate töötingimusi ja kaitset.

Laadi alla in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |