Ohtlik: kemikaalid! Ohupiktogrammide selgitus
01/10/2012 Liik: Reklaammaterjalid 2 leheküljed

Ohtlik: kemikaalid! Ohupiktogrammide selgitus

Keywords:Kampaania 2018-2019, Ohtlikud ained, Napo

Keemiatoodete märgistuse piktogramme on muudetud. Tervisekahjustuste ja haigestumise vältimiseks töökohal õppige paremini tundma kemikaaliohu piktogramme. Keemiatooteid kasutatakse tööl iga päev – mitte ainult tootmisettevõtetes, vaid ka ehitustöödel ja büroodes – näiteks puhastustoodetes, värvides jne. Euroopa Liidu 2009. aasta klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusega võeti kasutusele uued hoiatuspiktogrammid. Rombikujulised piktogrammid näitavad ohtliku aine või segu kasutamisega kaasneva(te) ohu/ohtude iseloomu. Märgistusel lisatakse piktogrammidele tunnussõnad, ohulaused ja hoiatuslaused, samuti toote ja tarnija andmed. Õppige koos Napoga, kuidas saavutada ohutus töökohal!

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal