Tehisintellekt, kõrgtehnoloogiline robootika ja ülesannete automatiseerimine tööl: taksonoomia, poliitika ja strateegiad Euroopas

Keywords:

Tehisintellekt ja robotsüsteemid muudavad pidevalt töökohta. Laieneb arutelu, kuidas need mõjutavad tööohutust ja töötervishoidu.

Ülesannete automatiseerimise tehisintellektipõhised süsteemid ja kõrgtehnoloogiline robootika tekitavad tööohutuse ja töötervishoiu mõttes korraga võimalusi ja probleeme, samuti täiesti uusi riske ja eeliseid.

On oluline töötada välja tehisintellektipõhiste süsteemide ja kõrgtehnoloogilise robootika valdkonna määratlused ja ühisarusaam, mida jagaksid kõik sidusrühmad. 

Poliitikaülevaates tutvustatakse töökoha rakenduste ning tööohutuse ja töötervishoiu taksonoomiat, mis põhineb ülesandepõhisel käsitlusel. See on aluseks tulevasele tegevusele, et struktureerida ja hinnata töötervishoiu ja tööohutuse võimalusi ja probleeme, mis on seotud tehisintellektipõhiste süsteemide, kõrgtehnoloogilise robootika ja ülesannete automatiseerimisega. 

Poliitikaülevaade annab ka ülevaate poliitikatest ja strateegiatest, mis käsitlevad ülesannete automatiseerimist tehisintellektipõhiste süsteemide ja kõrgtehnoloogilise robootika abil. 

Laadi alla in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |