2016. aasta aruanne
13/06/2017 Liik: Aastaaruanded ja muud asutuse väljaanded 70 leheküljed

2016. aasta aruanne

Keywords:Juhtimine

2016. aasta oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) jaoks oluline aasta, mil levitati mitme juhtprojekti tulemusi. Muu hulgas levitatakse teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) tulemusi ning mikro- ja väikeettevõtete tööohutust ja töötervishoidu käsitlenud projekti esialgseid järeldusi.

Lõppes Euroopa Parliamendi tellitud suur projekt „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid tööjõu vananedes“, mille tulemusi kasutati 2016.–2017. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad sõltumata east“. Aasta oli väga edukas ning kasutusele võeti kasutajasõbralik e-juhend ja andmete visualiseerimise vahend.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal