2016. aasta aruanne – kokkuvõte
19/07/2017 Liik: Aastaaruanded ja muud asutuse väljaanded 9 leheküljed

2016. aasta aruanne – kokkuvõte

Keywords:Juhtimine

2016. aasta oli Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) jaoks oluline aasta, mil levitati mitme juhtprojekti tulemusi. Muu hulgas levitatakse teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) tulemusi ning mikro- ja väikeettevõtete tööohutust ja töötervishoidu käsitlenud projekti esialgseid järeldusi.

Lõppes Euroopa Parliamendi tellitud suur projekt „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid tööjõu vananedes“, mille tulemusi kasutati 2016.–2017. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad sõltumata east“. Aasta oli väga edukas ning kasutusele võeti kasutajasõbralik e-juhend ja andmete visualiseerimise vahend.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Muud väljaanded sellel teemal