2015. aasta aruanne – kokkuvõte
14/06/2016 Liik: Aastaaruanded ja muud asutuse väljaanded 9 leheküljed

2015. aasta aruanne – kokkuvõte

Keywords:Juhtimine

2015. aasta aruande kokkuvõte annab lühikese ülevaate aastast ja selle olulisematest sündmustest. Need hõlmavad uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu teise etapi (ESENER-2) esimesi järeldusi, eakamaid töötajaid käsitleva pilootprojekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east“ peamisi tulemusi, edukat aastat EU-OSHA veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) projekti jaoks ning tervislike töökohtade alast tippkohtumist, millega tähistati 2014.–2015. aasta kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi“ raames tehtud edusamme.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal