ELi ja liikmesriikide rahvastiku ja tööjõu vananemisega seotud poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne
05/10/2016 Liik: Aruanded 170 leheküljed

ELi ja liikmesriikide rahvastiku ja tööjõu vananemisega seotud poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Dokumendis on esitatud põhiteave EU-OSHA analüüsiaruande kohta, mis käsitleb ELi ja riikide tasandi poliitikat ja meetmeid Euroopa rahvastiku vananemisest tulenevate probleemide lahendamiseks. Esitatakse täpne ülevaade poliitika väljatöötamist mõjutavatest teguritest ja raskustest, millega poliitikakujundajad tööelu pikendamisel ja eakamate töötajate tööalase konkurentsivõime suurendamisel kokku puutuvad. Samuti uuritakse riigiüleseid ja -siseseid mõjutegureid poliitika väljatöötamisele ning esitatakse kokkuvõte olukorrast riigi tasandil, võttes arvesse praegust liidu õigus- ja poliitikaraamistikku. Esitatakse ka tähelepanekud edasise poliitika väljatöötamiseks.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal