ELi ja liikmesriikide rahvastiku ja tööjõu vananemist käsitlevate poliitikameetmete, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – kommenteeritud kokkuvõte
11/10/2016 Liik: Aruanded 9 leheküljed

ELi ja liikmesriikide rahvastiku ja tööjõu vananemist käsitlevate poliitikameetmete, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – kommenteeritud kokkuvõte

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Dokumendis on esitatud põhiteave EU-OSHA analüüsiaruande kohta, mis käsitleb ELi ja riikide tasandi poliitikat ja meetmeid Euroopa rahvastiku vananemisest tulenevate probleemide lahendamiseks. Esitatakse täpne ülevaade teguritest, mis mõjutavad poliitika väljatöötamist, ja raskustest, millega poliitikakujundajad tööelu pikendamisel ja eakamate töötajate tööalase konkurentsivõime suurendamisel kokku puutuvad. Samuti uuritakse riigiülest ja -sisest mõju poliitika väljatöötamisele ning esitatakse kokkuvõte olukorrast riigi tasandil, võttes ka arvesse praegust liidu õigus- ja poliitikaraamistikku. Esitatakse ka tähelepanekud edasise poliitika väljatöötamiseks.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal