Tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade
04/10/2016 Liik: Aruanded 114 leheküljed

Tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Ülevaates esitatakse selle tegemise kontekst: vananev tööjõud Euroopas. Selles vaadeldakse kolme järgmist põhiküsimust: 1) Mis muutused tekivad, kui inimene vananeb? 2) Milline on nende muutuste mõju tööelu jooksul? 3) Millised tööohutuse ja töötervishoiu meetmed aitaksid edendada jätkusuutlikku tööd kogu tööelu kestel? Tuvastatakse praegused teadmislüngad ning esitatakse üldiste järelduste ja võimaliku poliitilise mõju kokkuvõte, rõhutades, kuivõrd oluline on võtta kõikide töötajate suhtes paremaid ennetusmeetmeid, arvestada riskiennetusstrateegiates individuaalset töövõimet ja erimeetmeid ning luua tõhusad töötervishoiu- ja tööohutussüsteemid.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal