Tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade – kommenteeritud kokkuvõte
04/10/2016 Liik: Aruanded 16 leheküljed

Tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade – kommenteeritud kokkuvõte

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Väljaandes kirjeldatakse tervikaruandest „Tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ning tööjõu vananemist käsitleva uuringu ülevaade“ kokkuvõtet tehes uuringu konteksti ehk tööjõu vananemist Euroopas. Selles täpsustatakse peamised järeldused, mis tehti kolmes uuringuga hõlmatud põhiküsimuses. 1) Millised muutused tekivad inimeste vananedes? 2) Milline on nende muutuste mõju tööelu jooksul? 3) Millised tööohutuse ja töötervishoiu meetmed võiksid edendada jätkusuutlikku tööd kogu tööelu kestel? Tuvastatakse praegused teadmislüngad ning esitatakse üldiste järelduste ja võimaliku poliitilise mõju kokkuvõte, rõhutades individuaalse töövõime arvestamise ja erimeetmete tähtsust riskiennetusstrateegiates.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal