Tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade – teabeleht
05/10/2016 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade – teabeleht

Uuringu põhjal esitatakse käesolevas teabelehes peamised järeldused seoses jätkusuutliku tööga, võttes arvesse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme tööjõu vananemise kontekstis. Selles kirjeldatakse üldisi vanusega seotud muutusi, mida kogeme, kuid rõhutatakse individuaalseid erinevusi. Arvesse võetakse nende muutuste mõju tööohutusele ja töötervishoiule ning jätkusuutlikule tööle, samuti seda, et riskihindamisel on tähtis lähtuda füüsilisest suutlikkusest, mitte vanusest. Kirjeldatakse edukaid riskiennetuse ja jätkusuutliku töö edendamise meetmeid kõigis vanuserühmades ning arutatakse tööohutuse ja töötervishoiu integreeritud süsteemide tähtsust. Lõpuks tuvastatakse lüngad teadustegevuses, tuues esile valdkonnad, millele edaspidistes uuringutes keskenduda.

Allalaadimine
download