Nõuanded tööandjatele seoses vähidiagnoosiga töötaja töölenaasmisega
25/05/2018 Liik: Reklaammaterjalid 2 leheküljed

Nõuanded tööandjatele seoses vähidiagnoosiga töötaja töölenaasmisega

Keywords:Rehabilitatsioon

Teabelehes antakse tööandjatele etapiviisilised juhised, mida teha, kui töötajal diagnoositakse vähk.

Soovitused on seotud diagnoosile järgneva nelja etapiga: töötaja teade tööandjale oma meditsiinilise diagnoosi kohta, raviperiood, tööle naasmise kavandamine ja töölenaasmise protsess.

Iga etapi kohta esitatakse põhikaalutlused vajalike tööohutus- ja töötervishoiumeetmete, tööandja ülesannete ja muude teemade kohta, mida töötajaga arutada.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal