Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus Press ja meedia Pressiteated
Info
The PressRelease you are looking for has been deleted.

Pressiteated

Eelmisele tasandile
Auhinnatseremoonial tunnustatud silmapaistvad näited tööstressi vähendamisest töökohal - 2015-04-27

Ülemaailmse tööohutuse ja töötervishoiu päeva (28. aprill) eelõhtul viib Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Riias, Lätis läbi oma tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia. Auhinnad näitavad heade töötervishoiu ja tööohutuse tavade vastuvõtmise kasulikkust ning tõstavad esile tööstressi ja töökoha psühhosotsiaalsete riskide aktiivse vähendamise juhtivaid näiteid.

Euroopa tippettevõtteid ja -organisatsioone tunnustatakse tööstressi vähendamise eest - 2015-03-05

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avaldas tänu enam kui sajale Euroopa ettevõttele ja ühingule, kes on aidanud koos agentuuriga vähendada tööstressi.  Kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” vabatahtlike ametlike partneritena aitavad need organisatsioonid väga palju kaasa Euroopa töökohtade muutmisele tervislikumaks ja ohutumaks.

Ülemaailmne vähipäev: uues aruandes tutvustatakse tööga seotud vähi ennetamise parandamise võimalusi - 2015-02-04

Täna, ülemaailmsel vähipäeval, ühineb maailm vähi vastu võitlemiseks. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tööga seotud vähi alase aruande eesmärk on käsitleda asjaomaseid probleeme praegustele hindamismeetoditele hinnangu andmisega.

EU-OSHA avaldas tasuta veebijuhendi stressi ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamise kohta töökohal - 2014-11-27

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avaldas kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” raames täna stressi ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamise veebijuhendi. Stress on oluline tööohutuse ja töötervishoiu probleem umbes 80% Euroopa ettevõtetes, kusjuures väga suur osa töölt puudumisest on Euroopas tingitud stressist. Tööstressi vähendamise meetmeid võetakse aga alla kolmandikus Euroopa ettevõtetest. Veebijuhend on praktiline vahend, mis aitab nii tööandjatel kui ka töötajatel (eelkõige väikeettevõtetes) stressi ja psühhosotsiaalseid riske paremini mõista ning neid probleeme tõhusamalt lahendada.

Prantsuse film „Harvest” pälvis Leipzigis tervislike töökohtade filmiauhinna - 2014-11-10

2014. aasta tervislike töökohtade filmiauhinna konkursi žürii valis välja võidufilmi – Paul Lacoste’i Harvest.Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) toetab Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil (DOK Leipzig) korraldatavat filmiauhindade konkurssi juba kuuendat aastat ning näitab võidufilmi kogu Euroopas, et suurendada teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu küsimustest.

Tervishoiusektoris tööohutuse ja -tervishoiuga tegelemine tagab kvaliteetse tervishoiuteenuse - 2014-10-30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avaldab aruande praeguste ning tekkivate tööohutuse ja -tervishoiu riskide kohta tervishoiusektoris. Aruande tähtis omadus on keskendumine seni vähekäsitletud teemale – kodune ja omavalitsuste pakutav hoolekanne.

Selle aasta Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal keskendub tööstressi vähendamisele - 2014-10-20

Sel nädalal algab 2014. aasta Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal, mis on tervislike töökohtade kampaania tipphetk. Seda 20.–24. oktoobril toimuvat üritust tähistatakse kõikjal Euroopas korraldatavate sadade üritustega. Pidades silmas praegust temaatikat – tervislikud töökohad – vähem stressi – on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ja tema partnerite kogukonna eesmärk panna Euroopa rääkima tööstressist ja psühhosotsiaalsetest riskidest töökohal ning sellest, kuidas need probleemid ühiselt lahendada.

Uus aruanne näitab, kuidas tervislikes töökohtades stressi vähendatakse - 2014-10-16

Neljandik Euroopa töötajatest väidavad, et nad tunnevad tööl kogu aeg või suurema osa ajast stressi ja peaaegu sama osakaal neist väidavad, et töö kahjustab nende tervist. Psühhosotsiaalsed riskid – näiteks monotoonsed ülesanded, suur töökoormus, lühikesed tähtajad, tööelu ja eraelu tasakaalu puudumine, avalikkuse- või kolleegidepoolne vägivald ja ahistamine – suurendavad tööstressi. Üleeuroopalise kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” raames avaldatud uues aruandes esitatakse ülevaade psühhosotsiaalsetest riskidest Euroopa töökohtades ning antakse näiteid tulevasest tegevusest poliitilisel ja ettevõtte tasandil, mida iseloomustavad elulised näited ja juhtumiuuringud.

Maailma suurimal tööohutuse ja töötervishoiu üritusel tutvustab EU-OSHA uusi teadusuuringuid, töövahendeid ja materjale. - 2014-08-20

Agentuur osaleb 24.–27. augustil Saksamaal Frankfurdis toimuval XX tööohutuse ja töötervishoiu maailmakongressil ning on oma boksiga kohal ka 25.–28. augustil paralleelselt korraldataval kaubandusmessil Arbeitsschutz Aktuell.

OSHwiki avamine – uus veebiplatvorm tööohutuse ja töötervishoiuga tegelevate inimeste ühendamiseks - 2014-08-25

OSHwiki on esimene veebiplatvorm, kus kasutajatel on võimalik omandada, koondada ja jagada tööohutus- ja töötervishoiualaseid teadmisi kõikides keeltes. See on uus veebipõhine viis suhtlemiseks tööohutuse ja töötervishoiu kogukonnaga, et toetada valitsusi, tööstusharu ja töötajate organisatsioone ohutute ja tervislike töökohtade tagamisel. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avab OSHwiki täna Saksamaal Frankfurdis toimuval tööohutuse ja töötervishoiu XX ülemaailmsel kongressil 2014.

„Tervislikud töökohad – vähem stressi”: EU-OSHA 2014.–2015. aasta kampaaniaga liitub Euroopas üle 60 organisatsiooni - 2014-06-18

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) kuulutas täna välja esimesed ELi ametlikud kampaaniapartnerid agentuuri 2014.–2015. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad – vähem stressi” (#EUmanagestress). Kampaaniapartnerid tegutsevad eri sektorites üle Euroopa ning hõlmavad tööandjate ja töötajate organisatsioone, tehnoloogiaplatvorme, vabaühendusi ja paljurahvuselisi ettevõtteid. Nad on liitunud kampaania meediapartneritega, kelle ülesanne on tööstressi ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamise tähtsuse teadustamine.

Üheskoos edu nimel: EU-OSHA 2013. aasta aruanne - 2014-06-16

2013. aasta aruandes kirjeldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA), kuidas agentuur pidevalt ja edukalt selgitab tööohutusse ja töötervishoidu panustamise majanduseeliseid, rõhutades koostöö olulisust.

Tööstress – EU-OSHA kampaania kutsub tööandjaid ja töötajaid ühiselt sellega võitlema - 2014-04-07

Täna algatas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Brüsselis kaheaastase üleeuroopalise kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi”. Tööstressi levik Euroopas on ehmatav. EU-OSHA viimase üleeuroopalise arvamusküsitluse tulemusel leiti, et 51% töötajate arvates on tööstress nende töökohal tavaline ning 4 töötajat 10-st arvavad, et stressiga ei tegelda nende organisatsioonis piisavalt. Tööandjad ja töötajad saaksid aga ühiselt tööstressi ja psühhosotsiaalseid riske edukalt vähendada ja ära hoida; tervislike töökohtade kampaania aitabki ettevõtetel seda teha. 

Euroopa hea tava auhinnad – osalema oodatakse organisatsioone, kes rakendavad edukalt tööstressi vähendamise meetmeid - 2014-04-15

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) käivitas tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa hea tava auhindade 12. konkursi. Kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” raames toimuvale konkursile oodatakse kandidaate Euroopa ettevõtjate või organisatsioonide seast, kes rakendavad edukalt meetmeid stressi ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamiseks töökohal. Võitjaid autasustatakse 2015. aasta kevadel toimuval auhinnatseremoonial.

Inauguration of new premises and signature of Seat Agreement mark historic day for EU-OSHA - 2014-03-31

Inauguration of new premises

Speaking at the inauguration of the brand new premises in the Miribilla area of Bilbao, the European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, László Andor announced today that the European Commission would shortly publish its much-awaited EU Strategic Framework on Health and Safety at Work. 

Uuringu prioriteetide määratlemine aitab kaasa Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisele - 2014-03-24

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on määratlenud tööohutuse ja töötervishoiu (TTH) uuringu peamised prioriteetvaldkonnad, mis aitavad kaasa Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisele. Prioriteedid on seotud nelja põhiteemaga: (1) demograafilised muutused, (2) üleilmastumine ja tööturu muutumine, (3) ohutud uued tehnoloogiad ning (4) uus või suurenev tööalane kokkupuude keemiliste ja bioloogiliste mõjuritega.