Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus Press ja meedia Pressiteated Kümmet Euroopa ettevõtet tunnustati innovaatilisuse eest riskide ennetamisel töökohtadel

Kümmet Euroopa ettevõtet tunnustati innovaatilisuse eest riskide ennetamisel töökohtadel

News release - 2013-04-29

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldas 11. korda hea tava auhindade konkursi, millel osales mitusada igas suuruses ettevõtet 29 riigist, mis asuvad nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Sel aastal autasustas EU-OSHA juhtkonna ja riskiennetusega tegelevate töötajate vahelise koostöö parimaid näiteid.

EU-OSHA kuulutas kümme võitjat välja Euroopa konverentsil „Väikeettevõtted ning tööohutus ja töötervishoid: väljakutsed ja võimalused", mille korraldas Dublinis Euroopa Liidu eesistuja Iirimaa kohe järgmisel päeval pärast ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva (28. aprill). Esimest korda andis EU-OSHA ühisauhinnad nii juhtkonnale kui ka töötajatele, mis on kooskõlas käimasoleva tervislike töökohtade kampaania teemaga „Ennetame riske üheskoos”.

 

„Euroopas ei mõisteta alati üksikute ettevõtete tasandil ikka veel, millised hüved kaasnevad tööohutuse ja töötervishoiu heade tavadega ja seda eelkõige mikro-, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes," ütles EU-OSHA direktor dr Christa Sedlatschek. „See konkurss tõestas, et isegi vaid seitsme töötajaga ettevõte võib rakendada innovaatilisi ennetusmeetmeid, nagu see oli ühes auhinna võitnud Hispaania ettevõttes," ütles ta.

„Iga töökoht on erinev. Seetõttu tuleb lahendused välja töötada iga konkreetse töökoha probleemidest ja vajadustest lähtudes," rõhutas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik dr László Andor. „Sellest hoolimata tahaksime näidata, et hea tava auhindade võitjate ideid ja meetodeid on võimalik kohandada eri tööstusharude ja liikmesriikidega ning eri tüüpi ja eri suurusega organisatsioonides."

 

 

Kõnealuse konkursi võitjate puhul oodati juhtkonnalt tugevat eestvedamisoskust ja töötajatelt aktiivset osalemist tööohutuse ja töötervishoiu korraldamisel. Auhinnatud organisatsioonid esindavad väga mitmesuguseid sektoreid, näiteks tervishoid, jaemüük ja põllumajandus. Tseremoonia andis võitjatele võimaluse heade tavade vahetamiseks, näiteks kuidas vähendati õnnetusi autode tootmisel Türgis, kuidas parandati töötajate heaolu Soome tehnoloogiaettevõttes või kuidas Iiri piimatööstuse töötajad tegid kindlaks riskid oma sektoris ja kuidas nad need likvideerisid.

Kõnealuse ürituse käigus avaldas EU-OSHA kiitust veel kümnele ettevõttele. Täna avaldatud uus brošüür tutvustab nende rakendatud hea tava algatusi.

Lingid:

EU-OSHA hea tava auhinnad 2012-2013
Brošüür auhinnatud ja kiituse pälvinud hea tava näidetega
Tervislike töökohtade kampaania
Eesistuja veebileht

Auhinnatud ettevõtted ja organisatsioonid:

Voestalpine Rotec Group (Austria) töötervishoiu ja tööohutuse standardi kehtestamise eest mitmetes riikides; Atlantica Leisure Group Ltd (Küpros) õnnetusjuhtumite minimeerimise eest hotellinduses; Rigshospitalet (Taani) töökeskkonna parandamise eest suures haiglas; Oy SKF Ab, Muurame tehas (Soome) töötajate heaolu suurendamise eest tehnoloogiaettevõttes; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Saksamaa) töötervishoiu- ja tööohutusealaste lahenduste väljatöötamise eest Hamburgis asuvates ettevõtetes; West Offaly Dairy Discussion Group (Iirimaa) ohtude vähendamise eest piimandusega tegelevates põllumajandusettevõtetes;  Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Madalmaad) ohutusalase teadlikkuse suurendamise eest kahveltõstukijuhtide seas; SONAE (Portugal) jaekaubanduskontserni töötajate ja juhtkonna kaasamise eest riskiennetusse; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Hispaania) väikeettevõtete riskiennetusmudeli väljatöötamise eest; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Türgi) õnnetuste vähendamise eest autode tootmisel.

Kiituse pälvinud ettevõtted ja organisatsioonid:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) töötajate julgustamise eest, et nad teataksid tööohutusega seotud probleemidest; Lujatalo Oy (Soome) füüsilise pinge vähendamise eest ehitustööstuses;  Armor SA (Prantsusmaa) tervishoiu ja ohutuse integreerimise eest ettevõtte strateegiasse; Hellenic Petroleum SA (Kreeka) tööohutuskultuuri loomise eest õli rafineerimisel;  Construction Safety Partnership (Iirimaa) ehitusplatside ohutusstandardite täiustamise eest; GE Healthcare Norway AS (Norra) töötervishoiu ja tööohutuse prioriseerimise eest nii töötajate kui ka juhtkonna seas; CEMEX Polska (Poola) õnnetuste ennetamise juhtimise eest; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovakkia) tööohutusega seotud probleemidest teatamise eest suures terase tootmise ettevõttes; Ascom d.o.o. (Sloveenia) luu- ja lihaskonna vaevusi tekitavate probleemide vähendamise eest tootmisettevõttes;  Step Change in Safety (Ühendkuningriik) töötajate parema kaasamise eest avamere nafta- ja gaasitööstuses.
 

Märkused toimetajatele

1. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökohaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos asuv EU-OSHA, mille asutas Euroopa Liit 1994. aastal, koondab nii Euroopa Komisjoni, liimesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid kui ka juhtivaid tööohutuse ja töötervishoiu spetsialiste Euroopa Liidu 28 liikmesriigist ja mujalt.

Jälgige meid Twitteris, lugege agentuuri blogi või tellige meie kuukiri OSHmail. Samuti saate tellida EU-OSHA tavauudiste ja -teabega RSS-uudisvoo. http://osha.europa.eu

2. 2012.–2013. aasta tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos” on detsentraliseeritud ning see on välja töötatud eesmärgiga aidata riigiasutustel, ettevõtjatel, organisatsioonidel, juhtkonnal, töötajatel ja nende esindajatel ning teistel sidusrühmadel tööohutuse ja töötervishoiu edendamise nimel koostööd teha. Kampaania toetab suurt hulka riikliku ja Euroopa tasandi ettevõtmisi, sealhulgas riiklikke partnerluskohtumisi ja seminare. Osalema on eriti teretulnud väiksemad ettevõtted. www.healthy-workplaces.eu

Bookmark and Share