OSHmail 257

OSHmail 257

March 2024

Highlights

View all link-arrow
20/02/2024

Soovime teada teie arvamust. Algatati uus EU-OSHA sidusrühmade uuring

See uuring annab sidusrühmadele ja kasutajatele võimaluse anda tagasisidet ameti ja selle tegevuse kohta. Teie tagasiside aitab meil suunata pingutusi ning parandada töö asjakohasust ja kasulikkust. Et ettevalmistamisel on uus ettevõtte strateegia...

Lisateave Lisateave
28/02/2024

Üle 90 partneri kogu Euroopast teevad koostööd, et luua ohutu ja tervislik töö digitulevik

Eri sektorite organisatsioonid kogu Euroopast on liitunud 2023.–2025. aasta tervislike töökohtade kampaaniaga selle ametlike kampaaniapartneritena . Need avaliku ja erasektori ettevõtted ja ühendused etendavad kampaania edukuses olulist rolli...

Lisateave Lisateave
08/03/2024

Rahvusvaheline naistepäev 2024: investeerime naistesse töökohal

Rahvusvahelisel naistepäeval 2024 avaldas EU-OSHA uue aruteludokumendi, mis käsitleb kaugtöö soolist mõõdet ja põhiprobleeme, millega naised silmitsi seisavad. Aruteludokumendis rõhutatakse kaugtöö ja hübriidmudelite kasutuselevõtu mõju, näidates...

Lisateave Lisateave
05/03/2024

Platvormitöö mõju tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajatele

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris, mis annab tööd ligikaudu 10%-le kogu tööjõust paljudes ELi riikides, on mitmeid tööohutuse ja töötervishoiu probleeme. Digitaliseerimine ja platvormitöö kasutuselevõtt on muutnud sektorit, luues uusi...

Lisateave Lisateave

Healthy Workplaces Campaign

11/03/2024

> William Cockburn talks EU-OSHA’s mission and latest campaign with Health and Safety Review

William Cockburn, EU-OSHA Executive Director, recently sat down with our media partner...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
11/03/2024

> EU-OSHA welcomes the OiRA and IRAT community to explore synergies

Proper risk assessment is the key to safe and healthy workplaces. However, carrying out...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
07/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: Domestic violence and the workplace

Domestic violence impacts employment, productivity, safety, and health in a myriad of ways...

Multilingual publications

Videos

05/03/2024

What is ‘Safe and healthy work in the digital age’ about?

EU-OSHA Executive Director William Cockburn Salazar gives a brief statement on the importance of OSH in the digital transformation of work and the 2023-25 Healthy Workplaces Campaign ‘Safe and healthy work in the digital age’. Addressing the impact...

Lisateave Lisateave

More news

12/03/2024

> New online and onsite occupational health and safety courses offered by NIVA

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) has expanded its...

01/03/2024

> Participate in the International Working on Safety conference by submitting your abstracts - extended deadline!

The call for abstracts for the International Working on Safety (WOS) 2024 conference is...

View all View all

Events

Vaata kõiki Lisateave