OSHmail 252

OSHmail 252

September 2023

Highlights

View all link-arrow
15/09/2023

Hakake ametlikuks kampaaniapartneriks ja liituge meie missiooniga ohutuma ja tervislikuma digitöö nimel kogu Euroopas!

Kas olete dünaamiline rahvusvaheline või Euroopa organisatsioon või ettevõte, mis tegutseb mitmes ELi liikmesriigis? Kas jagate meie arusaama ohutumate, tervislikumate ja produktiivsemate töökeskkondade edendamisest? Kui see on nii, siis kutsume teid...

Lisateave Lisateave
13/09/2023

Töö tulevik: mida arvavad eksperdid droonide mõjust tööohutusele ja töötervishoiule?

Osana meie tegevusest uute tööohutuse ja töötervishoiu (OSH) riskide avastamisel tutvustame uut aruteludokumenti , mis käsitleb mehitamata õhusõidukeid ehk droone töökohtadel ja nende mõju ohutusele, tervisele, privaatsusele ja vastutusele ning...

Lisateave Lisateave
11/09/2023

Hooldajate eest hoolitsemine: tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajate psühhosotsiaalse heaolu tagamine

Üle kümnendiku ELi töötajatest töötab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris , mis hõlmab selliseid kutsevaldkondi nagu tervishoid ja hooldus hoolekandeasutustes ning sotsiaaltöö. Psühhosotsiaalsed riskid on selles sektoris eriti levinud...

Lisateave Lisateave

Healthy Workplaces Campaign

31/08/2023

> Tutvuge kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“ uue veebilehega oma riigikeeles

Aastate 2023–2025 tervislike töökohtade kampaania keskendub digitehnoloogiale töökohal ja selle...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
LT Online, 21/09/2023

> Simplifying workplace safety: Introducing an e-tool for hazardous chemicals management and the EU Roadmap on Carcinogens

An informative event centred around critical workplace concerns involving hazardous chemicals o...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

EU news bites

EU news section image
28/08/2023

> Job opportunities with EU-OSHA: Head of Unit positions now open

At EU-OSHA we are currently looking for qualified candidates for the roles of Head of Unit...

European Year of Skills 2023

European Year of Skills 2023 section image
BE Brussels, 20/09/2023

> Skills, skills, skills! - Skills for people, skills for competitiveness, skills for sustainability

Skills and “the right to quality and inclusive education, training and life-long learning” is p...

OSHwiki

Wiki section image
14/09/2023

> OSHwiki article in the spotlight: Healthy Healthcare

Providing economically sustainable and high-quality healthcare services through the...

Multilingual publications

Videos

11/09/2023

Proper risk assessment is the key to healthy workplaces

Safeguarding workers and complying with safety and health legislation is efficient with OiRA: https://oiraproject.eu/

Lisateave Lisateave

More news

View all View all

Events

Vaata kõiki Lisateave