Põhipunktid

Eri sektorite organisatsioonid kogu Euroopast on liitunud 2023.–2025. aasta tervislike töökohtade kampaaniaga selle ametlike kampaaniapartneritena . Need avaliku ja erasektori ettevõtted ja ühendused etendavad kampaania edukuses olulist rolli teavitusmeetmete, koostöö ja innovatsiooni kaudu. Nad toetavad EU-OSHA teabekeskusi , Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja...

See uuring annab sidusrühmadele ja kasutajatele võimaluse anda tagasisidet ameti ja selle tegevuse kohta. Teie tagasiside aitab meil suunata pingutusi ning parandada töö asjakohasust ja kasulikkust. Et ettevalmistamisel on uus ettevõtte strateegia, siis on uuringu tulemused ka selle ettevalmistamise sisendiks. Uuringu teeb EU-OSHA nimel ICF S.A. ja sisendid jäävad täielikult...

Tööga seotud vaimse tervise probleemide lahendamine on pärast pandeemiat muutunud pakiliseks vajaduseks. EU-OSHA viimases aruandes analüüsitakse põhjalikult Euroopa uuringuid, mis käsitlevad vaimset tervist töökohal, hõlmates ajavahemikke enne pandeemiat, selle ajal ja pärast seda. Aruanne sisaldab andmeid, mis pärinevad uuringust „OSH Pulse 2022“ , milles osales enam kui 27...

Avasta töökoharoboteid koos meie animategelase Napoga! Tutvu kujunemisjärgus tehnoloogiatega ja uuri, mis võivad olla tööülesannete automaatika ohud. Vaata, kuidas Napo selgitab tootmisliini ohutust, töötab koos koostöörobotitega ja proovib välisskeletti. Füüsiliste ja kognitiivsete tööülesannete automatiseerimine ning nutikad digisüsteemid on mõni teemadest, mida käsitletakse...

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeetri andmete visualiseerimisvahendit on ajakohastatud uute näitajatega, mis pakuvad ajakohast teavet tööohutuse ja töötervishoiu kohta kogu Euroopas. Eelkõige on uues prognooside jaotises esitatud kvantitatiivsed prognoosid tööhõive tulevikusuundumuste kohta, mis põhinevad Cedefopi oskuste prognoosil . Lisaks on nüüd olemas hinnangud tööga...

Ülemaailmsel vähipäeval , mida tähistatakse iga aasta 4. veebruaril, on EU-OSHA võtnud kohustuse osaleda võitluses vähktõvega, mis on tööga seotud surmajuhtumite peamine põhjus ELis. EU-OSHA hiljutisest töötajate kokkupuute uuringust selgus, et Euroopa töökohtadel on kõige sagedamad vähktõve riskiteguritega kokkupuuted seotud ultraviolettkiirguse ja diiselmootorite...

Platvormitöö on üha populaarsem tööhõivemudel mitmes majandussektoris, kus tasustatud töö on korraldatud veebiplatvormi kaudu. See pakub ligipääsu tööturule, eelkõige teatud haavatavatele rühmadele , ja samuti paindlikkust. Kuid sellega kaasnevad tööohutuse ja töötervishoiu riskid ja väljakutsed, sealhulgas intensiivne töö, isoleeritus, töökoha ebakindlus, ebaselge...

Uues Napo filmis on tähelepanu keskmes tulekahju- ja plahvatusrisk töökohal ning meetmed, mida saab võtta riskide vähendamiseks. Tulekahju puhkemiseks või plahvatuse tekkeks on vaja kolme elementi: tuleohtlik aine (kütus), õhk (hapnik) ja süüteallikas (kuumus). Riskijuhtimise keskne küsimus on usaldusväärse riskihindamise vajadus Liitu Napo, tema ülemuse ja töökaaslastega...

Kas märkasite? Meie veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi veebisait on läbinud digiuuenduse ning see ei ole üksnes nüüdisaegne ümberkujundus. Novembri lõpuks oli tehtud üle 350 000 riskihindamise ja kasutusel oli 341 OiRA-vahendit. Seega uuendame OiRA veebisaiti, et võimaldada paremat tööohutus- ja -terviseriskide haldamist töökohal. Meie eesmärk on parendada seda...

Arenev tööturg on muutunud paljude inimeste jaoks stressi, ärevuse ja muude vaimse tervise probleemide allikaks. Madala sotsiaalmajandusliku staatusega töötajad on eriti vastuvõtlikud psühhosotsiaalsetele riskidele töökohal, mida on süvendanud COVID-19 ja digiüleminekuga kaasnevad arengud. Uues aruandes analüüsib EU-OSHA selleteemalisi Euroopa teadusuuringuid ning teeb...