Põhipunktid

42,8 miljonist tööealistest puuetega inimestest ELis töötavad praegu ainult ligikaudu pooled. Väga oluline on, et töökohtades edendataks head tervist ja toetataks puuetega inimesi tööturule sisenemisel või naasmisel ning tööhõive säilitamisel. Euroopa Komisjoni puuetega inimeste tööhõivepaketi eesmärk on tagada puuetega inimestele võrdne juurdepääs tööturule. EU-OSHA aitab...

Olge valmis kohtuma kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“ esimeste kampaaniapartneritega. Need era- ja avaliku sektori organisatsioonid tegutsevad aktiivselt selleks, et töökoha digipöörde keskmes oleksid inimesed, ja et tagada selle sõnumi jõudmine kõikjale Euroopas. Kas arvate, et teie organisatsioon on sobiv kandidaat? Ametlikud kampaaniapartnerid saavad nähtavust...

Uues Napo filmis on tähelepanu keskmes tulekahju- ja plahvatusrisk töökohal ning meetmed, mida saab võtta riskide vähendamiseks. Tulekahju puhkemiseks või plahvatuse tekkeks on vaja kolme elementi: tuleohtlik aine (kütus), õhk (hapnik) ja süüteallikas (kuumus). Riskijuhtimise keskne küsimus on usaldusväärse riskihindamise vajadus Liitu Napo, tema ülemuse ja töökaaslastega...

Et toetada võitlust tööga seotud vähktõve vastu, tegi EU-OSHA uuringu Euroopa töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega. Uuringu eesmärk oli tuvastada haiguse võimalikud riskitegurid eri töökohtadel, pakkudes ajakohaseid ja kõikehõlmavaid andmeid, mida saab kasutada ennetuses, teadlikkuse suurendamisel ja poliitikakujundamisel. Uuringu raames küsitleti tuhandeid...

Transpordi- ja laondussektor on väga mitmekesine, hõlmates palju eri rolle, nt sõidukijuhid ja laojuhid. Et ELis on sektoris üle 10 miljoni töötaja, on sihipärane lähenemisviis tööohutusele ja töötervishoiule väga oluline. EU-OSHA on avaldanud aruande Transpordi- ja laondustegevused – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER) , milles vaadeldakse...

Vastuseks COVID-19 pandeemiast tingitud muutuvale töömaastikule pööravad kaugtööle tähelepanu kolm hiljutist EU-OSHA väljaannet, nimelt: aruanne kaugtöö arenevast reguleerimisest Euroopas ning selle mõjust töötajate heaolule ja tervisele, aruteludokument hübriidtöömudelite tekkest uue töökorraldusena, mis põhjustab tavapäraste töökoha eeskirjade muudatusi, millega kaasnevad nii...

Koostöös EU-OSHA riiklike teabekeskustega korraldataval tervislike töökohtade hea tava auhinnakonkursil tunnustatakse igat liiki organisatsioone kogu Euroopast, kes tutvustavad uuenduslikke lähenemisviise töötajate heaolu edendamiseks. Hea tava näited peaksid aktiivselt ennetama tööohutuse ja töötervishoiu riske, mis on seotud digitehnoloogiate kasutuselevõtuga töökohtadel...

Mercedes Moncada Rodrígueze film „Hormigas perplejas“ (Segaduses sipelgad) räägib loo meestest ja naistest, kes valmistavad laevu ja lennukeid, kuid seisavad silmitsi tootmisettevõtte kokkuvarisemisega väikses Lõuna-Hispaania piirkonnas. Film annab ülevaate 21. sajandil toimunud tootmisviiside muutuste mõjust ja võitis 2023. aasta tervislike töökohtade filmiauhinna Doclisboa...

Täna algab ametlikult uus tervislike töökohtade kampaania „ Ohutu ja tervislik töö digiajastul “. Kooskõlas Euroopa digikümnendi algatusega edendab ELi tööhõive ja sotsiaalsete õiguste volinik Nicolas Schmit kestlikku ja edukat digiüleminekut ning toetab kampaaniat koos Hispaania valitsuse teise asepresidendi kohusetäitja ning töö. Analüüsides selliste tehnoloogiate nagu...

Euroopa oskuste aasta raames 23.–27. oktoobril 2023 korraldatav Euroopa kutseoskuste nädal edendab kutseharidust kui atraktiivset karjääri- ja õppimisvõimalust. See on parim aeg, et tutvuda EU-OSHA projektiga OSHVET , mille eesmärk on teadvustada kogu Euroopa kutseõppeasutuste õpetajatele ja õpilastele tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust. OSHVETi algatused hõlmavad näiteks...