Põhipunktid

01/07/2020

Saksamaa saab eesistujariigiks – üheks Euroopa Liidu kõige olulisemaks otsustusorganiks – kuni 31. detsembrini 2020. Saksamaa võtab eesistumise üle Horvaatialt ja on esimene riik uues 18 kuud tegutsevas eesistujariikide kolmikus, millesse kuuluvad veel Portugal ja Sloveenia.

Saksamaa eesistumise eesmärk on võidelda koroonaviirusega ja lahendada pandeemia majanduslikke tagajärgi, jätmata seejuures tähelepanuta muid ELi jaoks olulisi küsimusi. Üldeesmärk on tagada, et Euroopa tuleks kriisist välja tugevamana ja vastupidavamana kui kunagi varem.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Raske füüsiline töö, nt patsientide teisaldamine, on luu- ja lihaskonna vaevuste oluline riskitegur, mistõttu need on tervishoiutöötajate seas levinud – eelkõige selja- ja ülajäsemevalu, millest teatatakse kõige rohkem. Kuidas hallata luu- ja lihaskonna vaevusi selles sektoris?

Meie aruteludokumendis antakse ülevaade luu- ja lihaskonna vaevustest tervishoiusektoris, vaadeldakse riskitegureid ning arutatakse luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise, vähendamise ja haldamise tõhusate sekkumismeetmete üle.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Maailmakaubanduse laienemine viimastel kümnenditel on toonud kaasa riikidevaheliste tarnesuhete kasvu. Sellega kaasneb liikmesriikides suundumus kasutada tarneahelates allhanget.

Aruteludokumendis käsitletakse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ja võimalusi, mis tulenevad tarnesuhete hiljutistest ja tulevastest muutustest. Autorid esitavad hea tava näiteid ning arutlevad, mida teha edasi.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Nutikad isikukaitsevahendid võimaldavad töökohal suuremat ohutust ja mugavust, sest kasutavad täiustatud materjale või elektroonikakomponente. Nende edukal rakendamisel Euroopa töökohtades on siiski veel takistusi. Uues aruteludokumendis uuritakse nende uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi ja nendega kaasnevaid riske.

Kuigi alati tuleb eelistada korralduslikke meetmeid ja kollektiivset kaitset, on isikukaitsevahendite kasutamine muutumas nutikaks abivahendiks.

01/06/2020

© EU-OSHA

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter on esimene andmete visualiseerimise vahend ajakohastatud teabega tööohutuse ja töötervishoiu olukorra ja suundumuste kohta ELis.

Vahend koosneb neljast näitajate kogumist mitmesugustel töötohutuse ja -tervishoiu teemadel, näiteks tööohutus- ja -tervishoiuasutused, riiklikud strateegiad, töötingimused ning tööohutus- ja -tervishoiustatistika. Saate visualiseerida ja võrrelda andmeid, koostada graafikuid ja laadida alla aruandeid eriteemadel.

30/05/2020

25.–31. mail toimuv Euroopa vähivastase võitluse nädal teadvustab vähiennetust, juurdepääsu ravile ja tuge pereliikmetele.

Vähinädala toetuseks esitleb EU-OSHA oma kava korraldada uus ja uuenduslik vähktõve riskiteguritega kokkupuudet käsitlev Euroopa töötajate uuring. Töökohal toimuva kokkupuute usaldusväärseid andmeid kogudes täidab uuring eeldatavasti olulised teabelüngad, mis on meil seoses ühe Euroopa suurima tööga seotud terviseprobleemiga.

Pages

Pages