You are here

Põhipunktid

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

5. juunil toimus EU-OSHAs kohtumine, millega tähistati koos partneritega 25 aastat koostööd ohutuma, tervislikuma ja tootlikuma Euroopa nimel.

EU-OSHA ajalugu ja tulevikku käsitlevateks kõnedeks ja aruteludeks kokku tulnud EU-OSHA võrgustikus valitses väga eriline õhkkond.

Tahaksime tänada kõiki osalejaid, et muutsite selle ürituse eriliseks.

Video ürituse tipphetkedest

01/07/2019

Alates 1. juulist kuni 31. detsembrini 2019 on Soome ELi nõukogu eesistujariik. Tihedas koostöös praeguse eesistujariikide kolmiku muude liikmete Rumeenia ja Horvaatiaga soovib ta pöörata tähelepanu ELi konkurentsivõimeliseks ja sotsiaalselt kaasavamaks muutmisele, edendada kliimamuutuste vastast tegevust ja kaitsta ELi kodanike turvalisust.

Eesistujariigina toetab Soome ELi kantserogeenide tegevuskava ja kavatseb novembris korraldada konverentsi tööst põhjustatud vähi ennetuse kohta.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Kuigi vahend oli eelkõige suunatud mikro- ja väikeettevõtjatele, töötas rahvusvaheline autotootja Daimler EU-OSHA OiRA põhjal välja töökoha riskihindamise vahendi ja kohandas selle ettevõttes kasutamiseks. OiRA platvorm töötati algselt välja selleks, et anda EU-OSHA riiklikele partneritele (nt ministeeriumidele või tööinspektsioonidele) tööohutus- ja töötervishoiuriskide hindamise vahendid, mis oleksid sektoripõhised ja kohandatud riiklikele oludele.

14/06/2019

2018. aasta aruandes kirjeldatakse EU-OSHA tegevust ohutumate ja tervislikumate Euroopa töökohtade eesmärgi saavutamisel. 

Tähelepanuväärsemad saavutused olid aastate 2018–2019 kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ käivitamine ning mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja -tervishoiu projekti ning digitaliseerimisega kaasnevate uute ja tekkivate riskide tuleviku-uuringu avaldamine. Nende projektide tulemusi kasutatakse poliitikakujundamisel ja uute tervislike töökohtade kampaaniate väljatöötamisel.

05/06/2019

© EU-OSHA / Fernando Aramburu Garrido

EU-OSHA ja selle ulatuslik partnerite võrgustik koguneb 5. juunil Bilbaos, et tähistada 25 aastat edukat koostööd ohutu ja terve Euroopa nimel.

Kõned ja kaks vestlusringi annavad osalejatele võimaluse arutleda EU-OSHA esimese 25 aasta üle – alates selle asutamist kuni üleeuroopaliste partnerluste loomiseni – ning tööohutuse ja töötervishoiu tulevaste probleemide üle Euroopas.

EU-OSHA tegevdirektoril Christa Sedlatschekil on hea meel tähistada seda märgilise tähtsusega aastapäeva koos sõprade ja kaastöötajate ning Euroopa, riiklike ja kohalike väga tähtsate isikutega.

23/05/2019

EU-OSHA’s celebration of our 25th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver informative facts on work-related issues.  

If you have been following our news, the challenge should not be too difficult. Discover how much you know - take the quiz now!

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Suurandmete kasutamine koos masinõppetehnoloogiaga muutub Euroopa töökohtades üha tavalisemaks. Kaks uut prognoosivat aruteluartiklit annavad ülevaate selliste digilahenduste kasutamise kasulikkusest ja riskidest tervisele ja ohutusele töökohas. Esimene artikkel suurandmete kasutamisest kontrollitõhususe suurendamiseks käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu kontrollide sihipärasust.

Pages