Põhipunktid

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

COVID-19 puhang ja kliimahädaolukord nõuab kiiret ülemaailmset tegutsemist ning noorte aktiivne osalus on äärmiselt tähtis. Sel põhjusel on 12. augustil toimuva rahvusvahelise noortepäeva teema ühiskonna kõigi tasemete noorte kaasamine mõttekatesse algatustesse, millega leevendada praegusi probleeme.

EU-OSHA aitab sellele kaasa edendades tervislike töökohtade kultuuri. See on vältimatu noorte töötajate ohutuse, tervise, pädevuste ja kestliku tööelu jaoks.

10/08/2020

© EU-OSHA

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter on esimene andmete visualiseerimise vahend ajakohastatud teabega tööohutuse ja töötervishoiu olukorra ja suundumuste kohta ELis.

Vahend koosneb neljast näitajate kogumist mitmesugustel töötohutuse ja -tervishoiu teemadel, näiteks tööohutus- ja -tervishoiuasutused, riiklikud strateegiad, töötingimused ning tööohutus- ja -tervishoiustatistika. Saate visualiseerida ja võrrelda andmeid, koostada graafikuid ja laadida alla aruandeid eriteemadel.

05/08/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHA 2020. aasta sidusrühmade küsitlus kinnitab, et ameti panust tööohutuse ja töötervishoiu riskide teadvustamisse, lahendustesse ning töökoha tööohutuse ja töötervishoiu parendamisesse tajutakse positiivsena (90% vastajatest).

Küsitletutest 85% nõustus, et amet käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu õigeid prioriteete, ning 87% arvates annab EU-OSHA lisaväärtust teiste, näiteks riiklike organisatsioonide tegevusele. 94% on kasutanud EU-OSHA tegevust vähemalt ühel eesmärgil.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega politseinik, administraator ja podiaater jagavad oma kogemusi maailma levinuimat tööterviseprobleemi käsitlevas uuringus.

Nad osalesid juhtumiuuringute sarjas, milles uuriti selliste töötajate tööle naasmist ja tööl püsimist, kellel oli krooniline luu- ja lihaskonna vaevus, nt selja-, kaela-, käsivarre- või jalavalu. Uuringute analüüsiaruandes rõhutatakse, et ettevõttele väärtuslikke luu- ja lihaskonna vaevustega töötajaid tuleks jätkuvalt pidada ettevõtte „varaks“, mitte „probleemiks“.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Uues aruandes tehakse kokkuvõte EU-OSHA suurprojekti järeldustest. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust töökohal toimuvast kokkupuutest bioloogiliste mõjuritega ja pakkuda poliitikakujundajatele olulist teavet.

Kokkupuudet bioloogiliste mõjuritega töökohal seostatakse arvukate terviseprobleemidega, sh nakkushaigused ja allergiad. Kuigi probleem esineb paljudel eri kutsealadel, ei olda sellest üldiselt teadlikud.

27/07/2020

© EU-OSHA

EU-OSHA on käivitanud algatuse „Tervislikud töökohad peatavad pandeemia“ praeguse pandeemiaga seotud töötervishoiu ja tööohutuse probleemide lahendamiseks, pakkudes töökohtadele mitmesuguseid juhendeid seoses COVID-19-ga.

Materjalid on muu hulgas järgmised: ELi juhend, kuidas piirata viiruse levikut ja kuidas kasutada ennetusmeetmeid ohutul ja tervislikul naasmisel töökohtadesse; bioloogiliste mõjuritega kokkupuute minimeerimise teave; ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide teabevideod ja lingid heade tavade materjalidele.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Vananev ja vähenev tööjõud ei ole Euroopas midagi uut: eeldatakse, et 2030. aastal moodustavad 55–64aastased töötajad vähemalt 30% tööjõust. Samas lahkub palju töötajaid tööturult enne pensionikka jõudmist.

Kestlikud lahendused, et tagada alates isiku tööelu algusest ohutud, tervislikud ja õiglased tingimused, on keskse tähtsusega selle ebasoodsa protsessi peatamisel ja tootlikkuse suurendamisel pikas perspektiivis.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Meie uudiskiri on parim teabeallikas olenemata sellest, kas olete tööohutuse ja töötervishoiu töötaja, teadlane või tunnete lihtsalt huvi uusimate arengute, ELi poliitikate ja tegevuse vastu tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.

Uudiskiri hoiab teid kursis maailmas toimuvate kesksete tööohutuse ja töötervishoiu üritustega ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) teadlikkuse suurendamise juhtalgatuste ja uurimisprojektide tegevustega, mis aitavad muuta töökohad kõigile ohutumaks ja tervislikumaks.

Pages

Pages