Põhipunktid

17/09/2019

EU-OSHA 14. tervislike töökohtade hea tava auhindade konkursi raames antakse auhind kuuele organisatsioonile ja tunnustatakse nelja organisatsiooni.

2018.–2019. aasta konkurss rõhutab head tava ohtlike ainete haldamisel ning tunnustab organisatsioone, kes võtavad riskide hindamisel ja lahenduste elluviimisel ennetavaid ja kaasavaid meetmeid.

Iga organisatsioon – olenemata suurusest või tegevusvaldkonnast – saab valitud näidetest midagi õppida. Lisateave on meie hea tava auhindade voldikus.

28/08/2019

Kaks uut visiooniartiklit uurivad, kuidas võivad tööohutust ja töötervishoidu mõjutada kaks uut arengut töökohal. Üks on tehniline – välisskeletid ehk kantavad abiseadmed – ja teine mittetehniline – sotsiaalsed uuendused töökohal.

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

„Luu- ja lihaskonna vaevuste töökohas käsitlemise arutlusmaterjalid“ on kasulik uus teabevahend. Selle põhjal saab pidada rühmaarutelusid töökohas või koolitustel. Vahend sisaldab juhiseid juhtkonnale ja töötajatele, kuidas käsitleda luu- ja lihaskonna vaevuste teemat.

24/07/2019

Napo on peategelane Napo konsortsiumi toodetud lühikeste multifilmide sarjas, mis käsitleb olulisi tööohutuse ja töötervishoiu teemasid. Filmid on lõbusad, kuid mõtlemapanevad ja tõsise sõnumiga.

Napo ja tema kaaslased suhtlevad omavahel sõnadeta. Seetõttu saavad igas vanuses ja iga kultuuritaustaga inimesed kogu Euroopast tutvuda nende filmide kaudu tööohutuse ja -tervishoiu küsimustega.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA korraldas koostöös ENETOSH iga (tööohutuse ja töötervishoiu hariduse ning koolituse Euroopa võrgustik) noortel esinevaid töötajate luu- ja lihaskonna vaevusi käsitleva seminari. Seminar korraldati luu- ja lihaskonna vaevusi käsitleva tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekti raames ning arvestades peagi toimuvat tervislike töökohtade kampaaniat „Kergenda kandamit“, mis algab oktoobris 2020.

Pages

Pages