Sul on õigus töötada ohutus ja tervislikus keskkonnas: Kasuta oma õigusi!

Image

Õiglane töö ja tõhus sotsiaalkaitse kuuluvad Euroopa sotsiaalõiguste samba peamiste põhimõtete hulka. Sammas ja selle heakskiidetud tegevuskava kaitsevad inimesi tööl, tööotsingutel ning kogu nende karjääri ja isikliku elu jooksul. Selle toetuseks käivitati hiljuti kampaania Kasuta oma õigusi!, mida juhib Euroopa Komisjon ja mille eesmärk on tugevdada sotsiaalseid õigusi ja parandada kõigi kodanike elu konkreetsetes valdkondades, nagu oskused, perekond, sissetulek, võrdõiguslikkus ja töö.

Komisjon töötab selle nimel, et luua rohkem töökohti ning võidelda ebavõrdsuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, tagades kõigile juurdepääsu kvaliteetsele tööle ja väljaõppele. EU-OSHA panustab tegevuskavasse, tehes kättesaadavaks oma tasuta interaktiivse riskihindamise (OiRA) veebivahendid, mis aitavad ettevõtetel järgida riiklikke tööohutuse ja töötervishoiu õigusakte.

Tutvu edulugude ja kasulike veebivahenditega ning ole kursis oma riigis toimuvate üritustega. Esikohal on sinu ohutus ja tervis!

Töömaailmaga seotud ressursid

Kampaania „Kasuta oma õigusi“ on kooskõlas ka Euroopa oskuste aastaga

 

#MakeItWork #SocialRights