Põhipunktid
26/04/2019

Üleilmne tööohutuse ja töötervishoiu päev juhib tähelepanu ohutusele ja tervisele ning töö tulevikule

Sel aastal juhitakse üleilmse tööohutuse ja töötervishoiu päeva raames tähelepanu töö tulevikule ning selle mõjule tööohutusele ja töötervishoiule.

Igal aastal 28. aprillil tähistatava päevaga suunatakse üleilmset kampaaniat edendada ohutut, tervislikku ja inimväärset tööd.

Samal päeval tähistatakse ka rahvusvahelist töötajate mälestuspäeva. Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni (ITUC) juhitava kampaania selle aasta teema on „Kontrolli alla – ohtlike ainete eemaldamine töökohalt“.

Rohkem teavet oluliste üleilmsete kampaaniate ja selle kohta, kuidas EU-OSHA aitab nende ulatust laiendada, on meie blogiartiklites:

Üleilmsel tööohutuse ja töötervishoiu päeval keskendutakse töö tulevikule ja Töötajate mälestuspäev 2019:„Kontrolli alla – ohtlike ainete eemaldamine töökohalt“

Minge ILO eriveebilehele ja laadige alla aruanne „Safety and Health at the heart of the Future of Work“ (Ohutus ja tervishoid tulevase tööelu keskmes).