Ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev 2023 – rõhutades igaühe õigust töötada ohutus ja tervislikus keskkonnas.

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Iga aasta 28. aprillil toimub ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev, mida korraldab Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO). Sel aastal toetatakse sellega ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamist ühe aluspõhimõtte ja õigusena töökohal.

EU-OSHA liigitab selle õiguse Euroopa sotsiaalõiguste samba 10. põhimõtte alla. Selles tunnistatakse, et tervislik, ohutu ja hästi kohandatud töökeskkond on väga oluline, et saavutada tugev, õiglane ja kaasav sotsiaalne Euroopa.

Kui soovite rohkem teada saada tööohutuse ja töötervishoiu tähtsusest, laske seda endale selgitada meie animategelasel Napol.

Ennetuskultuuri arendamine kõigis Euroopa ettevõtetes ja töötingimuste parendamine iga töötaja jaoks on väga tähtis, et muuta töökohad ohutumaks ja tootlikumaks.