Ülemaailmne vaimse tervise päev: avastage meie uus veebilehe jaotis tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide ja vaimse tervise teemal!

Image

© WHO

Sel ülemaailmsel vaimse tervise päeval koondame jõud, et luua tervislikum ja toetavam töökeskkond kõigile. Seekordse 10. oktoobri motoga „Meie meel, meie õigused“ rõhutatakse, et vaimne tervis on kõigi inimeste põhiline inimõigus. 

Kvaliteetne töö aitab hoida vaimset tervist. Ligikaudu 27% töötajatest aga ütleb, et nad kogevad stressi, depressiooni või ärevust, mida põhjustab või süvendab töö. Probleemid, nagu suur töökoormus, kontrolli puudumine, töökoha ebakindlus või ahistamine on välditavad psühhosotsiaalsed riskitegurid.

Uurige teemat lähemalt meie uues temaatilises veebijaotises psühhosotsiaalsete riskide ja vaimse tervise kohta. Jaotises antakse ülevaade EU-OSHA uuringuprojektist 2022–2025, mille eesmärk on anda teavet poliitika kujundamiseks, ennetamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks. Uuringud keskenduvad faktidele ja arvudele, poliitika ja tavade juhtimisele, suunistele ja vahenditele, vägivalla käsitlemisele ja tööle naasmisele suunatud lähenemisviisidele, võttes arvesse mitmekesisust ja haavatavaid rühmi.

Vaimse tervise päeva tähistamiseks korraldab Euroopa Komisjon Brüsselis konverentsi, mis käsitleb ELi terviklikku lähenemisviisi, mis seab prioriteediks hea vaimse tervise kõigile; see meede toetab vaimset tervist käsitlevat uut terviklikku lähenemisviisi.