Põhipunktid
04/02/2020

Ülemaailmne vähipäev 2020: pühendumus koostööle vähita töökohtade nimel

Image by Jill Wellington from Pixabay

Viimase 20 aasta jooksul on 4. veebruaril tähistatav ülemaailmne vähipäev kujunenud võimsaks ettevõtmiseks, tänu millele teadvustavad ühingud, kogukonnad ja isikud vähktõve ja võtavad vähktõve ülemaailmse mõju vähendamise meetmeid.

Euroopas on tööga seotud vähktõbi endiselt suurim töötervishoiu probleem. Töökohal kantserogeenidega kokkupuutest tingitud vähijuhtumeid on aastas 120 000.

Teadusuuringute ja teabetegevuse kaudu aitab EU-OSHA aktiivselt kaasa tööga seotud vähktõve ennetamisele. Praegu koostab amet uuringut, mille eesmärk on koguda põhjalikke andmeid Euroopa töötajate kokkupuute kohta vähi riskiteguritega, et suunata nende andmete alusel paremini teabekampaaniaid ja ennetusmeetmeid ning soodustada tõenduspõhist poliitikakujundamist.

Projekti lisateave: uuring Euroopa töötajate kokkupuute kohta vähi riskiteguritega

Tööga seotud vähktõve jaotis meie veebilehel

Kantserogeenide tegevuskava ja EU-OSHA aktiivne roll

Ülemaailmsel vähipäeval ja kampaanias #IAmAndIWill osalemine