Põhipunktid
15/11/2019

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis

© Cristina Vatielli 

Meie uus põhjalik Euroopa ülevaatearuanne ja kokkuvõte keskenduvad sellele, kuidas luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad Euroopa tööjõudu, ühiskonda ja majandust.

Need väljaanded koostati EU-OSHA suuremahulise projekti raames, mille eesmärk on analüüsida luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevaid riiklikke ja Euroopa andmeid, nende vaevuste mõju tervisele ja tööle, riskitegureid, ennetust ja tööle naasmise meetmeid.

Põhjalikust analüüsist järeldub, et vaja on integreeritud lähenemisviisi, et ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, mis mõjutavad miljoneid töötajaid ja maksavad tööandjatele miljardeid eurosid. 

Peagi avaldatakse mõned riiklikud aruanded.

Lõpparuanne ja kokkuvõte

Meie teemakohane veebijaotis, kust saab tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste kohta lisateavet