Põhipunktid
12/03/2020

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: uus koondaruanne täiendab ELi järeldusi riiklike andmetega

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

See uusim kokkuvõttev aruanne on EU-OSHA suurema projekti osa, milles analüüsitakse riikide ja Euroopa andmeid tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste kohta. Aruandes uuritakse tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste esinemust ja levimust, riskitegureid, tervisemõju ning ennetamist töökohal.

Aruandes täiendavad ELi taseme järeldusi 10 riigi (Taani, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Madalmaade, Austria, Soome ja Rootsi) riiklikud andmed ja analüüsid. Riikide teavet ELi tasemel jagades aitab EU-OSHA teadvustada luu- ja lihaskonna vaevusi poliitikakujundajatele, tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistidele ning riikide ametiasutustele üldiselt.

Kokkuvõttev aruanne ja kõik seonduvad väljaanded teemal „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis“

Tööga seotud vähktõve jaotis meie veebilehel